Atsakomybės ribojimas

Interneto svetainėje p2pbonus.lt (toliau – p2pbonus) pateikiama informacija yra parengiama bei skelbiama informacijos, turimos šios informacijos paskelbimo dieną, pagrindu. Jeigu aiškiai nenurodyta ir kontekstas nereikalauja kitaip, p2pbonus pateikta informacija turi būti suprantama kaip atitinkanti faktines aplinkybes informacijos paskelbimo dieną.  Skelbiama informacija yra skirta naudoti tik šviečiamaisiais tikslais, edukaciniu pagrindu.

P2pbonus pateikta informacija nėra ir neturi būti laikoma rekomendacija pirkti ar parduoti bet kokias finansines priemones, paslaugas. Priimdami sprendimą sudaryti bet kokį sandorį susijusį su finansų rinkomis ar finansinėmis priemonėmis, skaitytojai privalo vadovautis savo žiniomis, patirtimi, finansine padėtimi. Visus šiuos faktorius bei konkrečių investicinių priemonių ar paslaugų tinkamumą patikrinti bei patvirtinti gali tik licencijuotos finansinės institucijos, kaip nurodo Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymas bei kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai, Europos Sąjungos direktyvos. P2pbonus pateiktas turinys negali būti suprantamas kaip patarimas investicijų, teisės ar mokesčių klausimais. Siekdamas visapusiškai suvokti su investicijomis į bet kokias finansines priemones susijusius privalumus bei rizikas, kiekvienas potencialus investuotojas turėtų kreiptis į savo finansų, teisės, verslo ar mokesčių konsultantus.

Skaitytojas neturi ir negali p2pbonus pateikiamos informacijos naudoti kaip pagrindo sudaryti konkrečius sandorius su konkrečiomis finansinėmis priemonėmis. P2pbonus rengėjai neprisiima jokios atsakomybės ir neatsako už bet kokius jūsų patirtus nuostolius perkant ir parduodant finansines priemones ir/arba finansines paslaugas. Visus sprendimus, susijusius su investicijomis, turite priimti patys. Net tais atvejais, kai manote, kad vieną ar kitą sprendimą investuoti priimate atsižvelgdami į p2pbonus pateikiamą medžiagą, tai yra jūsų asmeninis sprendimas už kurį, kaip ir jo tiek tiesiogines, tiek netiesiogines pasekmes, p2pbonus savininkas, rengėjas ar kitas asmuo neatsako bei jokios atsakomybės neprisiima.

Investavimo platformos nuolat keičia premijų, mokamų už prisiregistravimą jų platformoje, sąlygas. P2pbonus neprisiima atsakomybės, kad šioje svetainėje paskelbta informacija apie platformas, taip pat ir jų mokamą premiją, gali būti pakeista, praradusi aktualumą ir/ar panaikinta. Jei jūsų vienintelis tikslas, registruojantis platformoje, yra premija, prieš pervesdami norimas investuoti lėšas, atidžiai patikrinkite oficialioje platformos svetainėje skelbiamą informaciją ir sąlygas.